Browsing Category

Word

Cách cài đặt mật khẩu cho file Word 2007

Cách cài đặt mật khẩu cho file Word 2007 là một thao tác tối ưu hóa việc cá nhân hóa cũng như bảo mật cho những thông tin, dữ liệu bạn cần được giữ bí mật. Với thao tác này dù cho người đó có lấy được File gốc nhưng không có mật khẩu thì…