[ML101] Bài 1: Giới thiệu khóa học “Máy học với Python cho người mới bắt đầu”

Trong bài viết đầu tiên của khóa học Máy học với Python cho người mới bắt đầu - gọi tắt là ML101 của Pus Edu, mình sẽ giới thiệu với các bạn tổng quan về những gì các bạn được học trong khóa học, những gì bạn đạt được sau khi hoàn thành…