Hàm SORT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm SORT trong Excel sắp xếp nội dung của một dải ô hoặc mảng. Các giá trị có thể được sắp xếp theo một hoặc nhiều cột. SORT trả về một mảng kết quả động. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng toàn bộ những cách sử dụng thông dụng của…

Hàm SINGLE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm SINGLE trong Excel trả về một giá trị duy nhất bằng cách sử dụng giao điểm ngầm định. Chức năng SINGLE ban đầu được giới thiệu với mảng động, nhưng sau đó không được dùng thay vào đó là ký tự @. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các…

Hàm SEQUENCE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm SEQUENCE trong Excel tạo danh sách các số liên tiếp trong một mảng theo một quy luật mà bạn quyết định. Mảng có thể là một chiều hoặc hai chiều. Giá trị bắt đầu và bước nhảy là các đối số. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các…

Hàm RANDARRAY Trong Excel Và Google Sheets

Hàm RANDARRAY trong Excel tạo ra một mảng các số ngẫu nhiên. Kích thước của mảng được xác định bởi các đối số hàng và cột mà bạn sẽ truyền vào hàm. Giá trị đã tạo có thể là số thập phân hoặc số nguyên. Hàm này có thể ứng dụng tốt trong các…

Hàm LET Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LET trong Excel giúp bạn viết một số công thức phức tạp dễ dàng hơn, bằng cách giúp bạn có thể khai báo và gán giá trị cho các biến bên trong công thức. Hàm này khá đa dụng và mạnh mẽ nếu biết cách dùng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn…

Hàm FILTER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm FILTER trong Excel lọc một loạt dữ liệu dựa trên tiêu chí được cung cấp và trích xuất các bản ghi phù hợp. Hàm này khá linh hoạt khi bạn có thể lọc những thông tin cần thiết từ các tiêu chí phù hợp đồng thời hỗ trợ hiển thị khá trực…

Hàm VALUE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm VALUE trong Excel chuyển đổi văn bản xuất hiện ở định dạng được công nhận (tức là định dạng số, ngày hoặc giờ) thành giá trị số. Thông thường, hàm VALUE không cần thiết trong Excel, vì Excel tự động chuyển đổi văn bản thành giá trị số.…

Hàm UPPER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm UPPER trong Excel trả về phiên bản viết hoa của một chuỗi văn bản nhất định. Số và dấu câu không bị ảnh hưởng. Hàm UPPER trong Excel rất hữu ích khi bạn muốn chuyển cả đoạn văn bản lớn từ chữ thường thành chữ hoa. Trong bài viết này,…

Hàm UNICODE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm UNICODE trong Excel trả về một số (điểm mã) tương ứng với một ký tự Unicode ở định dạng thập phân. Unicode là tiêu chuẩn điện toán để mã hóa, biểu diễn và xử lý văn bản thống nhất trong hầu hết các hệ thống chữ viết trên thế giới. Mình…

Hàm UNICHAR Trong Excel Và Google Sheets

Hàm UNICHAR trong Excel trả về một ký tự Unicode dựa trên một số nhất định. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm UNICHAR trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi! Hàm UNICHAR trong Excel 2019, Excel 365 Cú…