Nothing

Nothing

Tôi không thích những người thông minh, tôi thích những người chăm chỉ. Bởi vì họ sẽ có cả 2 nếu họ chăm chỉ

Page 1 of 3 123